A. van Leeuwenhoeksweg 50, 2408 AN Alphen aan den Rijn     +31 (0)172-449977     netherlands@ags-globalsolutions.com
A. van Leeuwenhoeksweg 50, 2408 AN Alphen aan den Rijn
+31 (0)172-449977
netherlands@ags-globalsolutions.com
C

BELANGRIJK
Wij vragen u dus de vervangingswaarde van de inboedel op te geven. Om onderverzekering uit te sluiten adviseren wij u ten zeerste om uit te gaan van de in de verhuisbranche geldende gemiddelde verzekeringswaarde per m3 inboedel, te weten EUR 1.750,00 – EUR 2.500,00.

De door u verstrekte gegevens worden enkel ten behoeve van de transportverzekering gebruikt.

Onderaan deze pagina kunt u desgewenst een zelfgemaakte verzekeringslijst uploaden.

U wilt slechts een deel van uw inboedel verzekeren?
Helaas is dit niet mogelijk. Het verdienmodel van een verzekeraar is zo opgezet dat er voldoende premie binnenkomt om een eventuele schade en/of vermissing te kunnen vergoeden. Wanneer verzekerden minimaal zouden willen verzekeren, lopen de inkomsten voor de verzekeraar fors terug, terwijl de risico’s op schade per definitie niet afnemen en de hoogte van de schade-uitbetaling per saldo toeneemt, wanneer men doorgaans enkel nog waardevolle en/of kwetsbare/breekbare goederen zou verzekeren.

Antiek en kunstvoorwerpen
Taxatierapporten dienen overlegd te worden bij hoge waarde items (met een individuele waarde van EUR 1.500,00 of hoger) zonder serienummer en/ of aankoop bon/ factuur. Meestal gaat het hierbij om kunstwerken en antiek. Een waarde verklaring van een officiële instantie kan ook dienen als bewijs (bijvoorbeeld een veilinghuis of antiekwinkel). Als er geen aankoop bon/ factuur of taxatierapport voor bovenstaande items aanwezig is, zal bij schade verzekeringsexpert na gedegen onderzoek de waarde en het schadebedrag vaststellen. Als er geen aankoopbewijs kan worden overgelegd voor artikelen met een serienummer, moet u ons bij schade ten minste voorzien van de volgende informatie:
Wanneer werd het item gekocht, waar en voor welk bedrag. Op basis van deze informatie zal de verzekeraar na gedegen onderzoek de waarde en het schadebedrag vaststellen.

  Uw persoonlijke gegevens

  Achternaam*

  E-mail adres

  Referentienummer*

  Ik verzoek u transportverzekering voor mijn verhuizing af te sluiten op basis van de volgende vervangingswaarde (in EURO) van de goederen

  Opmerking
  De volgende artikelen, die zijn opgenomen in het totale verzekerde bedrag, hebben een stuks waarde van meer dan €1.500,00 of een voor de aard van het artikel buitengewone waarde.
  Juwelen en contant geld worden niet gedekt.

  Items

  Indien u meer dan tien hoge waarde items heeft, kunt u dit document voor aanvullende items invullen en uploaden.

  Document met waardevolle items

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.  *=required field(s)