A. van Leeuwenhoeksweg 50, 2408 AN Alphen aan den Rijn     +31 (0)172-449977     netherlands@ags-globalsolutions.com
A. van Leeuwenhoeksweg 50, 2408 AN Alphen aan den Rijn
+31 (0)172-449977
netherlands@ags-globalsolutions.com
C

Wegen van containers verplicht vanaf 1 juli 2016

Wegen van containers verplicht vanaf 1 juli 2016

Geachte relatie,

Met ingang van 1 juli 2016 treedt een wijziging van het SOLAS-verdrag voor het laden van containers aan boord van zeeschepen in werking. Het wegen van containers wordt dan internationaal verplicht.

Het doel van de weegplicht is het voorkomen dat de stabiliteit van zeeschepen in gevaar komt, de stapels containers aan boord te zwaar zijn of de containersjorringen het begeven. Dergelijke situaties zouden kunnen ontstaan doordat de werkelijke gewichten van containers die aan boord geplaatst zijn niet overeenkomen met de opgegeven bruto gewichten in de scheepsdocumenten.

Verhuisbedrijven zijn dus vanaf 1 juli 2016 verantwoordelijk voor het aanleveren van het geverifieerde brutogewicht van exportcontainers*. Exportcontainers waarvan geen of een onjuist geverifieerd gewicht is opgegeven, mogen niet aan boord.

*Het betreft hier dus zowel container die vanuit Nederland naar het buitenland worden verscheept als ook containers die vanuit het buitenland naar Nederland worden verscheept.

In de praktijk zal het erop neerkomen dat een container na beladen niet meer rechtstreeks bij de rederij ingeleverd kan worden maar een tussenstop dient te maken bij een gecertificeerde weegbrug, waar dus het gewicht wordt vastgesteld en een officieel weegcertificaat wordt verstrekt. Deze tussenstop en de weging brengt aanvullende kosten met zich mee. Deze kosten zijn (nog) niet meegerekend in de verhuisprijs.

FIDI Netherlands is al 50 jaar de overkoepelende organisatie van de Nederlandse internationale verhuisbedrijven met het hoogste kwaliteitskeurmerk op dit gebied namelijk het FAIM certificaat (FIDI Accredited International Mover). FIDI Netherlands is onderdeel van FIDI Global Alliance ‘s werelds grootste organisatie van onafhankelijke internationale verhuisbedrijven.

FIDI Netherlands is voor haar aangesloten leden (waaronder AGS KHZ) in gesprek met overheidsorganisaties met als doel een ‘vrijstelling’ voor verhuisbedrijven te krijgen voor containers die vanuit Nederland verscheept worden. Tot op heden is nog niet zeker of deze ‘vrijstelling’ er daadwerkelijk komt maar er is goede hoop.

Wij hebben derhalve als organisatie besloten dat wij pas vanaf 1 juli overgaan tot het in rekening brengen van de meerkosten (geschat bedrag € 75,00 voor het wegen. Bedrag is exclusief eventuele wachturen), tenzij de ‘vrijstelling’ wordt verkregen. In dat geval zullen de kosten vermoedelijk nihil zijn.

Voor containers die vanuit het buitenland naar Nederland worden verscheept zal de lokale verhuispartner (in het land van vertrek) uiteindelijk de hoogte van eventuele weegkosten bepalen. Dit kan dus per land verschillen. De schattingen lopen op dit moment uit op bedragen van € 50,00 – € 150,00 per container.

De verwachting is dat wij pas rond 1 juli per land duidelijkheid ontvangen.

Wij vragen u ons erop te vertrouwen dat wij u professioneel vertegenwoordigen.
AGS KHZ ziet het als haar primaire taak om waar mogelijk deze kosten zo laag mogelijk te houden.

Heeft u vragen? Wij staan tot uw beschikking!