A. van Leeuwenhoeksweg 50, 2408 AN Alphen aan den Rijn     +31 (0)172-449977     netherlands@ags-globalsolutions.com
A. van Leeuwenhoeksweg 50, 2408 AN Alphen aan den Rijn
+31 (0)172-449977
netherlands@ags-globalsolutions.com
C

Ten behoeve van verbetering van de interne organisatie

  Achternaam Move Manager*

  Referentienummer*

  Hoe heb je de overdracht van het digitale Move Ware dossier ervaren?

  (Denk aan: volledigheid en duidelijkheid benodigde informatie in ‘gele mapje’, internal notes, getekende opdrachtbevestiging aanwezig, voorcalculatie approved, verhuisdata en te verzekeren bedrag bekend, waren aanvullende vragen nodig?, bijzonderheden)

  zeer tevredentevredenredelijk tevredenniet zo tevredenniet tevreden

  Suggesties

  Hoe verliep de communicatie met de Account Manager tijdens de dossier overdracht en gedurende het verdere verhuisproces?
  zeer tevredentevredenredelijk tevredenniet zo tevredenniet tevreden

  Suggesties

  Hoe verliep het contact met de planning in dit dossier? (Denk aan: bereikbaarheid en reactietijd, hulpvaardig, meedenkend, aanvullende vragen nodig of werden gesteld, duidelijkheid wie welke zaken zou regelen zoals vergunningen, liften, glaszetter, pianotransport, nakomen van gemaakte afspraken? bijzonderheden?)

  zeer tevredentevredenredelijk tevredenniet zo tevredenniet tevreden

  Suggesties

  Hoe beoordeel je de geselecteerde agent / subcontractor / inhuur en diens contact(en) met de klant?
  (Denk aan: snelheid verstrekken tarieven, mails snel en toereikend beantwoorden, tijdig en goed contact met onze klant, informatie verstrekking naar de klant en jou, verzamelen benodigde douane documenten, tijdig en volledig consignment instructies uitvoeren, proactief reageren i.p.v. afwachtend)

  zeer tevredentevredenredelijk tevredenniet zo tevredenniet tevreden

  Suggesties

  Hoe waren de ervaringen van jou en jouw klant met de verhuisploeg(en)? (Origin / Destination)
  (Denk aan klantgerichtheid en klantvriendelijkheid, op tijd, kwaliteit uitvoer van alle werkzaamheden, volledigheid invullen documenten / inventarislijst, tijdige terugkoppeling bij afwijkend volume/diensten, schades veroorzaakt aan woning/hhgs?)

  zeer tevredentevredenredelijk tevredenniet zo tevredenniet tevreden

  Suggesties

  Hoe vond je het boekingsproces van vracht/transport lopen?
  (Betreft VCK/Greenshields en/of agent/subcontractor. Tarief bij boeking gelijk aanvraag, indien verschil waarom?, klopte boekingsbevestiging, afwijken schema ETA & ETD, tijdige en volledige verschepingsdocumenten, onverklaarbare extra kosten, bijzonderheden)

  zeer tevredentevredenredelijk tevredenniet zo tevredenniet tevreden

  Suggesties

  Hoe vond je de facturing(en) / betaling(en) verlopen?
  (Denk aan: op tijd, volgens offerte/contract, invloed op het verhuisproces, extra kosten door meer m3 en/of diensten en hoe werd dit opgepakt, nog openstaande posten, zijn er kosten ontstaan, welke niet doorbelast konden worden en waarom, andere bevindingen?)

  zeer tevredentevredenredelijk tevredenniet zo tevredenniet tevreden

  Suggesties

  Heb je ervaren dat er knelpunten, (officiële) klachten of (bijna) escalaties zijn geweest of is er schade ontstaan?
  (Zo ja hoe zijn deze ontstaan en opgelost? kun je verbeterpunten ter voorkoming aandragen? heb je daarnaast nog aanbevelingen op andere punten?

  zeer tevredentevredenredelijk tevredenniet zo tevredenniet tevreden

  Suggesties

  Ben je zelf van mening dat de klant tevreden is over zijn verhuizing en weer met ons zal willen verhuizen?

  janee

   

  When you use this form, you agree to the storage and processing of your data through this website.  *=verplichte veld(en)