A. van Leeuwenhoeksweg 50, 2408 AN Alphen aan den Rijn     +31 (0)172-449977     netherlands@ags-globalsolutions.com
A. van Leeuwenhoeksweg 50, 2408 AN Alphen aan den Rijn
+31 (0)172-449977
netherlands@ags-globalsolutions.com
C

  VOLMACHT

  AGS Global Solutions - Netherlands (legal name), A. van Leeuwenhoekweg 50, 2408 AN Alphen aan den Rijn,

  om als direct vertegenwoordiger op te treden in naam en voor rekening van ondergetekende,

  conform artikel 18 e.v. van het Douanewetboek van de Unie (Verordening nr. 952/2013/EU),

  bij het verrichten van alle in de douanewetgeving voorgeschreven handelingen en formaliteiten met betrekking tot goederenzendingen afkomstig van buiten de Europese Unie of goederen verstuurd/verscheept/verzonden naar een bestemming buiten de Europese Unie, en bestemd voor volmachtgever.

  Volmachtgever machtigt AGS Global Solutions - Netherlands hierbij tevens tot het doen van verzoeken tot terugbetaling en het indienen van bezwaar- en beroepschriften met betrekking tot door AGS Global Solutions - Netherlands namens ondergetekende ingediende aangiften, alsmede het ontvangen van in verband met bovenstaande verzoeken tot terugbetaling of bezwaar- en beroepsschriften gerestitueerde belastingen.

  Volmachtgever naam: *

  Adres*

  Postcode/ Plaats*

  E-mail adres*

  Datum*

  Referentienummer*

  Ondergetekende, volmachtgever, geeft hierbij tot schriftelijke wederopzegging toe volmacht aan

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.  *=required field(s)