A. van Leeuwenhoeksweg 50, 2408 AN Alphen aan den Rijn     +31 (0)172-449977     netherlands@ags-globalsolutions.com
A. van Leeuwenhoeksweg 50, 2408 AN Alphen aan den Rijn
+31 (0)172-449977
netherlands@ags-globalsolutions.com
C

OPDRACHTFORMULIER VERHUIZEN

* = verplicht veld

  * Ondergetekende verklaart hierbij het verhuisvoorstel volledig te accepteren en draagt daarmee AGS Global Solutions - Netherlands op de verhuizing uit te voeren volgens in het verhuisvoorstel vastgelegde afspraken.

  * De algemene voorwaarden zijn mij ter beschikking gesteld, deze heb ik gelezen en begrepen.

  * Ik begrijp dat het werkelijk geladen volume hoger of lager kan zijn dan het geschatte volume. Indien het werkelijk geladen volume (of gewicht, indien van toepassing) afwijkt van het geschatte volume (gewicht), dan wordt het basis verhuistarief mogelijk onderworpen aan een herberekening. Uiteindelijk betaal ik nooit meer volume dan wat er werkelijk is geladen.

  * Ik begrijp dat het omwille van (internationale) regelgeving noodzakelijk kan zijn persoonlijke informatie van mij op te slaan. Ik heb de privacy statement op uw website gelezen en begrepen en ik geef u hierbij toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken, echter slechts voor strikt noodzakelijke doeleinden. Het geeft mij een veilig gevoel dat ik het recht heb op ieder door mij gewenst moment AGS Netherlands te verplichten om mijn persoonlijke gegevens te verwijderen, waarna AGS Netherlands zo snel mogelijk aan mijn verzoek zal voldoen.

  Mijn op-/aanmerkingen

  AGS Netherlands Referentienummer*

  Initialen*

  Achternaam*

  Datum ondertekening*

  Telefoon

  Email adres

  U kunt de factuur sturen naar het volgende adres:

  Adres*

  Postcode*

  Woonplaats*

  Land*

  Belangrijk
  Indien de factuur door een zakelijke opdrachtgever wordt voldaan, verzoeken wij u de tekenbevoegde ons separaat een e-mail te doen sturen vanaf een zakelijk e-mail adres waarin aan ons wordt bevestigd dat de werkgever formeel akkoord gaat met het verhuisvoorstel en garant staat voor betaling. Indien wij geen bevestiging van de werkgever ontvangen, dan zal de factuur aan de verhuizende persoon worden verstuurd en zal de betaaltermijn voor een particuliere verhuizing van toepassing zijn.
  Indien bij een zakelijke betaling een purchase order (inkoopnummer) van toepassing is, kunt u dit hieronder vermelden.

  * Ik sta op het punt om AGS Netherlands de opdracht te verstrekken tot de uitvoering van bovengenoemde verhuizing. De verzendbutton hieronder vervangt de mijn originele handtekening en maakt de opdracht officieel.

  * = verplicht veld

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.